Wäsman Elverk AB grundades 1998 och har sedan dess.

Kollektivanslutna
Vi har kollektivavtal med Svenska elektrikerförbundet
elektrikerna_logo

 


Medlemmar i EIO
EIO står för Elektriska Installatörsorganisationen och är en opolitisk och oberoende bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges el- och teleteknikföretag. Ett medlemskap i EIO innebär att vi hela tiden uppdateras om utvecklingen i branschen samt gällande lagar, förordningar och föreskrifter för säkra elinstallationer.

eio_logo