En jordfelsbrytare bryter strömmen snabbt om till exempel en elprodukts hölje skulle bli spänningsförande. Därmed minskar jordfelsbrytaren risken för personskador och elbränder. Har du inte redan en jordfelsbrytare kan du låta oss installera en. Glöm inte att testa den varje halvår!
Från 1 januari 2000 är jordfelsbrytaren ett krav i nyproducerade bostäder, grundskolor, dagis och fritidshem. Från den 1 juli 2004 utökades kravet att omfatta även installationer som utvidgades eller ändrades. En jordfelsbrytare ska installeras av elinstallatör.

jordfrelsbrytare